Marble Round Pedestal Tray (2 sizes)

10" - 3.5" H x 10" Dia

12" - 3.5" H x 12" Dia

Marble